06.12.2018
Zaključne konference Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

V mesecu decembru potekajo zaključne konference Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki jih sofinancirata Evropska unija iz Evropskih socialnih skladov ter MDDSZ. Projekt v okviru Javnega sklada vodi ekipa KOC 2.0.

 

V četrtek, 29. 11. 2018, je tako potekala zaključna konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu - KOCKVA. V gradu Kromberk pri Novi Gorici so predstavniki prijavitelja, Vodovod-Kanalizacija Nova Gorica, ter kadrovskega partnerja Racio razvoj, predstavili dosežke v KOCKVA. Njihov KOC je bil v tem projektu zelo uspešen, saj je že zelo zgodaj dosegel zastavljene kazalnike vključitev, ki jih je na koncu tudi presegel za več kot 70 odstotkov, največ od vseh kompetenčnih centrov v letih 2017 in 2018. Od članov ekipe KOC 2.0 sta se dogodka udeležila Karin Sulič in Vladimir Milovanović, ki je tudi predstavil dosežke na ravni celotne operacije.

 

 

V torek, 4. 12. 2018, sta potekali kar dve zaključni konferenci, in sicer za KOC Sotrag – kompetenčni center za razvoj kadrov na področju sodobne trajnostne gradnje ter za KOCKE – Kompetenčni center za razvoj kadrov v kemijski industriji. KOC Sotrag je v poslovnih prostorih podjetja Kronoterm v Gomilskem, ki je bil vodilni partner KOC-a, izvedel tiskovno konferenco, kjer so predstavili dosežke KOC-a Sotrag. Tiskovne konference sta se poleg direktorja Kronoterma, g. Kronovška, vodje projekta pri Kronotermu, g. Besednjaka in vodje projektne pisarne, g. Veleja, udeležila člana ekipe KOC 2.0 Karin Sulič in Vladimir Milovanović, ki je predstavil dosežke celotne operacije in odgovarjal na vprašanja novinarjev regijskih medijev. KOC Sotrag je v času projekta uspel realizirati več kot 4 tisoč vključitev, kar je izjemen uspeh. Po tiskovni konferenci je potekala predstavitev dobrih praks partnerjev KOC-a. Ti so predstavili predvsem, kaj jim je sodelovanje v KOC-u prineslo pri njihovem poslovanju in kako je vlaganje v kadre spremenilo njihov odnos do vseživljenjskega učenja. Sledila je še delavnica na temo prepoznave in razvoja relevantnih kompetenc, ki jih bodo podjetja razvijala v prihodnje.

 

KOC KOCKE je organiziral zaključno konferenco na gradu Otočec. Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, nosilnega partnerja KOC-a, je predstavil rezultate KOC-a. KOC je bil zelo uspešen, saj so za kar 34 odstotkov presegli kazalnike vključitev, ki so si jih zastavili. Sledilo je predavanje prof. dr. Mateja Tušaka, kako motivirati zaposlene v praksi. Mojca Markizeti iz Iskraemeca je predstavila izzive trajnostnega razvoja, inovacij za prihodnost. Alenka Dovč iz GZS pa je predstavila kemijsko industrijo v prihodnosti. Dogodka sta se udeležila vodja ekipe KOC 2.0, Anton Golob, in članica ekipe, Bojana Lazarič. Anton Golob je ob koncu uradnega dela predstavil rezultate kompetenčnih centrov ter pohvalil delo projektne pisarne in celotnega partnerstva.

 

 

 

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

 

Na vrh