17.01.2019
Zaključna konferenca KOC Trajnostni turizem

Člani ekipe KOC 2.0, Bernarda Krištof, Bojana Lazarič in Vladimir Milovanović so se v četrtek, 11. 1. 2019, odzvali povabilu Instituta C.A.R. na zaključni dogodek Kompetenčnega centra za trajnostni turizem, ki je potekal v hotelu Rikli Balance na Bledu. Dogodek je bil namenjen predstavitvi rezultatov projekta, primerov dobrih praks, deljenju izkušenj ter diskusiji o trajnostni naravnanosti turizma.

Uvodoma je udeležence nagovoril g. Škrinjar, koordinator projekta KOC Trajnostni turizem. V nadaljevanju je Bernarda Krištof, članica ekipe KOC 2.0, predstavila kazalnike in realizacijo operacije KOC (tako finančno kot tudi vsebinsko) ter se vsem sodelujočim zahvalila za izpeljavo projekta. Nato je kadrovski partner Institut C.A.R. predstavil oblikovan model kompetenc ter primer vedenjskih karakteristik za vseh 5 oblikovanih profilov. Na dogodek so  povabili tudi g. Branka Žunca, coacha, ki je izvedel krajšo praktično demonstracijo delavnice »Moč zmagovalne miselnosti«.

 

V drugem delu so bile predstavljene dobre prakse s strani podjetij. Predstavila so se podjetja Sava Turizem d.d., HIT d.d. in Hoteli Bernardin d.d. Vsi so poročali o dobrih odzivih udeležencev izobraževanj. Udeležili so se pestre palete usposabljanj (usposabljanje za sommelierja, različne priprave kave, igralniški turizem, usposabljanje ruskega jezika za receptorje, pripravo hrane in druge kuharske delavnice neposredno v kuhinji idr., usposabljanja za odpornost na stres). Hoteli Bernardin so pripravili krajši video, v katerem so predstavili tako podjetje kot posamezne osebe, ki so se usposabljali v sklopu KOC trajnostnega turizma. 

 

V zadnjem delu je sledila diskusija o odgovornem ravnanju z okoljem. Predstavljene so bile dobre prakse v podjetju Sava Turizem d.d. ter Snaga Maribor. Zaključni dogodek KOC Trajnostni turizem je bil zadnji zaključni dogodek partnerstev, ki so sodelovala v projektu Kompetenčni centri za razvoj kadrov, ki je dosegel in presegel vse načrtovane kazalnike in dokazal, da je v gospodarstvu veliko posluha za razvoj kadrov, predvsem na področju razvoja kompetenc prihodnosti.

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh