28.11.2018
Zaključeno je 4. odpiranje Javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Strokovna komisija je izvedla postopek izbora prejemnikov sredstev za 4. odpiranje Javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.

V okviru 4. odpiranja je bilo izbranih 726 vlog prijaviteljev, ki ustrezajo pogojem razpisa, od teh je bilo 59 vlogam prijaviteljev delno ugodeno. Skupaj je bilo v okviru 4. odpiranja prijaviteljem dodeljenih 375.987,83 evrov. Izbrani prijavitelji bodo v prvi polovici decembra dobili sklep o dodelitvi sredstev in pogodbo o sofinanciranju.


Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh