17.07.2018
Zaključeno 12. odpiranje Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Strokovna komisija je izvedla postopek izbora prejemnikov sredstev za 12. odpiranje Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) v skladu z veljavnimi predpisi.

V okviru 12. odpiranja je bilo izbranih 43 vlog prijaviteljev, ki ustrezajo pogojem razpisa, od teh je bilo 4 vlogam prijaviteljev delno ugodeno. Skupaj je bilo v okviru 12. odpiranja prijaviteljem dodeljenih 59.960,23 EUR. Izbrani prijavitelji bodo v naslednjih dneh dobili sklep o dodelitvi sredstev. 

 

V okviru javnega razpisa bodo potekala še tri odpiranja, sklad pa bo vloge sprejemal do 7. 9. 2018 oz. do porabe sredstev za programe, zaključene do 31. 8. 2018.

 

Do vključno 12. odpiranja je bilo 1.181 končnim prejemnikom skupno podeljenih 1.793.376,14 EUR sredstev.Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 

Na vrh