10.07.2018
Zaključeno 1. odpiranje Javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Strokovna komisija je izvedla postopek izbora prejemnikov sredstev za 1. odpiranje Javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.

V okviru 1. odpiranja je bilo izbranih 128 vlog prijaviteljev, ki ustrezajo pogojem razpisa, od teh je bilo 8 vlogam prijaviteljev delno ugodeno. Skupaj je bilo v okviru 1. odpiranja prijaviteljem dodeljenih 80.874,68 EUR. Izbrani prijavitelji bodo v naslednjih dneh dobili sklep o dodelitvi sredstev in pogodbo o sofinanciranju. 

 

Drugo odpiranje, ki se je začelo 26. junija 2018, bo potekalo predvidoma do 17. julija 2018.

 


Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh