08.03.2019
Z nekaj kliki se nam pridružite na prvem slovenskem on-line kariernem sejmu

Ste že kdaj obiskali karierni sejem kar iz domačega naslonjača? Obiščite prvi on-line sejem, kjer se bo z virtualno stojnico predstavil tudi sklad. Obiskovalcem bomo predstavili možnosti pridobitve različnih štipendij, programe za spodbujanje razvoja kadrov (ASI, KOC), jih informirali o zaposlovanju invalidov ter o tem, kakšne pravice imajo delavci v primeru insolventnosti delodajalca.

Prvi slovenski on-line karierni sejem bo v četrtek, 14. marca 2019, med 10. in 20. uro potekal v živo na spletnem mestu sejem.optius.com. Kar iz domačega naslanjača boste lahko le z nekaj kliki izvedeli, kako pridobiti štipendijo za študij ali študijski obisk v tujini, kakšni so pogoji za pridobitev Zoisove štipendije ter vse o razpisu za štipendije za deficitarne poklice. Sklad bo predstavil možnosti pridobitve različnih štipendij.

 

S podporo evropskih sredstev sklad izvaja različne programe, ki spodbujajo vlaganje v razvoj kadrov od šolanja, pa vse do upokojitve. Programi so namenjeni tako podjetjem, ki lahko pridobijo sredstva za izvajanja usposabljanj zaposlenih, kot tudi posameznikom, ki se želijo dodatno usposabljati in krepiti svoje kompetence. Zakaj je pridobivanje novih znanj in kompetenc ali vseživljenjsko učenje tako zelo pomembno za vsakega posameznika?

 

Prepoznavanju specifičnih kompetenc v vsestransko hitro razvijajoči se družbi ter povezovanju podjetij in usposabljanju zaposlenih je namenjen program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC), prek katerega podjetja razvijajo kompetence svojih zaposlenih. Omogočajo razvoj novih programov usposabljanj, oblikovanje modelov za sistematičen interni prenos znanja in razvoj mentorskih sistemov. Gre za pomembno naložbo in spodbudo delodajalcem, da se skupinskih ali individualnih usposabljanj poslužujejo kot strateškega orodja. Na ta način se med seboj povezujejo panoge in omogoča prenos znanj. Posamezniki se lahko skozi vse leto udeležujejo delavnic s področja razvoja kadrov, ki jih izvajajo vrhunski strokovnjaki in potekajo po vsej Sloveniji. Preverite, kje in kdaj potekajo brezplačne delavnice


Na področju razvoja kadrov sklad izvaja tudi program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Ta je, s pomočjo določenih aktivnosti in sofinanciranja podjetij (npr. izdelava strategij, usposabljanje starejših zaposlenih, pilotni projekti, cikli strokovnih delavnic ipd.), namenjen ozaveščanju delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje, okrepitvi kompetenc in motiviranju starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti in odpravi negativnih stereotipov.


Obiskovalci sejma bodo dobili tudi odgovore na vprašanja, povezana z vzpodbujanjem zaposlovanja invalidov in ohranjanjem delovnih mest zanje ter odločanjem o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z veljavnimi predpisi. Pa tudi na vprašanja, povezana z uveljavljanjem pravic delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra. 

On-line karierni sejem poteka zelo podobno kot običajni zaposlovalni sejmi. Glavna razlika je v tem, da delodajalci pri on-line sejmu svoje podjetje in prosta delovna mesta predstavijo na virtualnih stojnicah, iskalci pa preko spletnih orodij stopijo v neposredni stik z njimi.

Na vrh