27.03.2018
Voditelj prihodnosti bo znal ustvariti pogoje za zavzete (starejše) zaposlene

Starejši zaposleni so bili izhodišče mednarodne konference »Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih«, ki je danes v Kongresni center na Brdu pri Kranju privabila več kot štiristo direktorjev družb, vodij kadrovskih služb, strokovnih sodelavcev na področju HR, vodij izobraževanj in drugih predstavnikov podjetij oziroma gospodarskih družb. Z njo so Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Zveza ljudskih univerz Slovenije in spletni portal Mojazaposlitev.si želeli opozoriti na izzive, ki nas zaradi staranja prebivalstva čakajo na trgu dela in področju razvoja kadrov. Ob tem pa so ponudili predloge in rešitve za uspešno prilagajanje spremembam.

Staranje prebivalstva tudi v Sloveniji postaja neizogibno dejstvo. Posledično demografski trendi vplivajo na trg dela in narekujejo, da bo pri nas že čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Po drugi strani pa že sedaj primanjkuje kadrov, saj je mladih, ki vstopajo na trg dela, vedno manj. »Da bi presegla kadrovsko vrzel, ki nastaja, in uspešno odgovorila na izzive, ki so pred nami, se bodo morala podjetja načrtno ukvarjati s starejšimi zaposlenimi, ki so ena pogosto prezrtih rešitev,« je uvodoma poudarila Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Sklad izvaja kar nekaj programov, ki so namenjeni krepitvi razvoja kadrov in usmerjeni v vseživljenjsko učenje, med največje pa zagotovo sodi program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI): »Podjetja s pomočjo sofinanciranja, izvajanja vsebinskih delavnic in drugih ukrepov spodbujamo k načrtnemu upravljanju starejših zaposlenih. Z izvajanjem raznolikih aktivnosti na področju razvoja kadrov celovito pristopamo k dolgoročnemu prilagajanju na spremembe.«

 

Gostitelji dogodka so podali vsebinske iztočnice o trenutnih in prihodnjih razmerah na trgu dela, razvoju kadrov in o veščinah voditelja prihodnosti. Omenjena izhodišča so z različnih zornih kotov osvetlili še domači in tuji strokovnjaki, ki so si bili enotni v tem, da kadrovska funkcija v podjetjih dobiva nove dimenzije oziroma nov pomen. Postavljena je pred izziv in eno odločilnejših nalog – ozaveščanja o nujno potrebnih spremembah in vpeljavi upravljanja s starejšimi zaposlenimi. Voditelji pa bodo morali slej ko prej razmisliti o tem, s kakšnimi veščinami in orodji bodo razvijali potencial svojih zaposlenih in povečali njihovo zavzetost. Takšen bo namreč moral postati voditelj prihodnosti, da bi lahko uspešno pripomogel k prilagajanju organizacije in posameznikov na spremembe.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Celotno predstavitev dogodka in gradivo najdete tukaj.


Konferenco sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Medijski partner 

 

FOTO UTRINKI  

 

Avtorica fotografij je Katja Cankar.  

Voditelj prihodnosti bo znal ustvariti pogoje za zavzete (starejše) zaposlene
Voditelj prihodnosti bo znal ustvariti pogoje za zavzete (starejše) zaposlene
Voditelj prihodnosti bo znal ustvariti pogoje za zavzete (starejše) zaposlene
Voditelj prihodnosti bo znal ustvariti pogoje za zavzete (starejše) zaposlene

Na vrh