14.12.2018
Vabljeni na informativni delavnici za Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejši zaposlenih«

Sklad je 7. 12. 2018 v Uradnem listu RS, št. 79/2018, objavil javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«.

Namen razpisa spodbujanje podaljševanja delovnega življenja starejših zaposlenih ter zniževanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Z njim želimo v podjetjih spodbuditi ohranjanje zavzetosti, produktivnosti, učinkovitosti starejših zaposlenih ter prispevati k razvoju in uvedbi njim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Zato se bo v okviru razpisa sofinanciralo aktivnosti, ki bodo usmerjene v vpeljavo ukrepov (npr. programi, pripomočki, orodja, aktivnosti, vpeljava strokovnjaka za upravljanje starejših zaposlenih ipd.). 

 

Za prijavitelje bosta na voljo dve informativni delavnici, na katerih bosta predstavljeni vsebina in dokumentacija javnega razpisa. Prva delavnica bo izvedena v sredo, 19. 12. 2018, v Dravogradu od 10. do 12. ure v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Koroška cesta 47). Druga delavnica pa v četrtek, 20. 12. 2018, v Ljubljani od 9. do 11. ure v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dimičeva ulica 13). Za udeležbo na delavnicah je potrebna predhodna prijava. Prijavite se lahko tukaj


Skupna vrednost razpisa znaša 600.000,00 EUR, pri čemer lahko najvišja vrednost posameznega partnerstva znaša 40.000 EUR. Interesenti se lahko na razpis prijavijo do 14. 1. 2019. Več podrobnosti glede trajanja posameznega pilotnega projekta in rokov, prijaviteljih ter partnerjih, načinu oddaje vloge itd. si lahko preberete tukaj.   


Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh