05.04.2018
Vabilo na predstavitveno delavnico za Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (JR 253)

V torek, 10. aprila 2018, bo ob 10. uri na sedežu sklada (Dunajska cesta 20, Ljubljana), v sejni sobi, v 1. nadstropju, potekala delavnica za predstavitev razpisa v okviru razširitve operacije Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017–2018 (KOC 2.0).

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta podprla predlog za razširitev obstoječe operacije KOC 2.0, in sicer predvidoma z desetimi novimi kompetenčnimi centri. Program, katerega glavni cilj je krepitev področja razvoja kadrov, namreč že po kratkem obdobju izvajanja dosega pozitivne učinke.


Dodatni razpis bo omogočil podjetjem, ki delujejo v posamezni gospodarski panogi na področju delovanja Strategije pametne specializacije, da se povežejo in pridobijo možnost za usposabljanje svojih zaposlenih glede na izkazane potrebe, ki jih narekuje razvoj posamezne gospodarske panoge.

 

Gre za edino predstavitveno delavnico tega razpisa, zato vse zainteresirane vljudno vabimo, da se je zanesljivo udeležite.


Prijavite se tukaj.
Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh