21.05.2018
Vabilo na delavnico za prijavo na javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj

Sklad bo v četrtek, 24. maja 2018, ob 10. uri v prostorih sklada (sejna soba v I. nadstropju, Dunajska cesta 20, Ljubljana) za interesente, ki bi se želeli prijaviti na razpis, organiziral delavnico s podrobnejšo predstavitvijo razpisa, navodil za izpolnjevanje vloge in vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili.

Sklad je je v petek, 18. 5. 2018, v Uradnem listu RS (33/18) in na svoji spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namenjen je spodbujanju usposabljanja zaposlenih posameznikov v Republiki Sloveniji in povečanju njihove vključenosti v vseživljenjsko učenje. Tako bodo lahko izboljšali svoje kompetence, ki jih potrebujejo, da bi lahko odgovorili na potrebe na trgu dela zaradi večje zaposljivosti in mobilnosti. Neformalna usposabljanja pa spodbujajo tudi osebni razvoj in delovanje zaposlenih posameznikov v sodobni družbi.

 

Skupna okvirna vrednost sredstev za javni razpis znaša 2.047.151,61 evrov, cilj pa je vključiti okrog 2.500 zaposlenih posameznikov, ki so ali so bili v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 vključeni v programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Vlogo za uveljavljanje sofinanciranja stroškov lahko oddajo od 25. maja do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 5. septembra 2018. Prijavijo se lahko posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki in posamezniki, ki so vpisani  v razvid samozaposlenih v kulturi in so stroške za neformalno izobraževanje ali usposabljanje poravnali iz lastnih sredstev. Posameznik lahko za posamezno vlogo oz. več vlog skupaj dobi povrnjenih do največ 813,33 evrov (z upoštevano akontacijo dohodnine).

 

Na delavnico se lahko prijavite tukaj.

 


Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vrh