11.12.2018
V Sloveniji že desetletje deluje EducationUSA center

Ob 10. obletnici EducationUSA centra v Sloveniji je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v torek, 11. decembra 2018, v prostorih sklada priredil slavnostni dogodek in ga obeležil z odprtjem prenovljene EducationUSA knjižnice z gradivi o študiju v Združenih državah Amerike. Slavnostni govorci so se strinjali, da študij v tujini predstavlja izjemno priložnost tako za posameznika kot tudi za državo. Ti študenti bodo kasneje kot zaposleni na trg dela prinesli drugačna znanja in mednarodne izkušnje. Prejemniki skladovih štipendijskih programov pa so z gosti delili svojo izkušnjo študija v ZDA in se strinjali, da jim v vseh pogledih predstavlja dodano vrednost.

V okviru programov mednarodne mobilnosti Ad futura, ki jih izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, že od leta 2002 deluje svetovalni center za študij v tujini. Leta 2008 je ta center postal eden izmed 400 s strani ameriške vlade pooblaščenih EducationUSA centrov in edini v Sloveniji. Njegov namen je zagotavljanje natančnih, celovitih in ažurnih informacij o različnih priložnostih na akreditiranih visokošolskih ustanovah v ZDA.

 

Direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar je v uvodnem nagovoru dejala, da marsikdo ob odhodu mladih na študij v tujino pomisli na beg možganov: »Nikakor ne gre za izgubo intelektualnega potenciala Slovenije. Danes je med nami nekaj tistih, ki so se vrnili s študija v ZDA, in takih je še veliko. Pomembno je, da takim študentom že v času študija pomagamo pri navezovanju stikov z domovino, z gospodarstvom ter akademsko in raziskovalno sfero in jim tako omogočimo čim lažjo vrnitev. Tako bodo lahko v tujini pridobljeno znanje in izkušnje dejansko prinesli domov in s tem plemenitili domači prostor.«


»Skupaj ustvarjamo priložnosti za obe državi in povezave, ki trajajo vse življenje,« je zbrane nagovoril začasni odpravnik poslov pri Veleposlaništvu Združenih držav Amerike Gautam Rana. Postregel je s podatkom, da se je samo lani število slovenskih študentov v ZDA zvišalo za 2 odstotka, število ameriških študentov v Sloveniji pa za več kot 110 odstotkov. »Ponosni smo, da na ta način dolgoročno vlagamo v prihodnost Slovenije, ko se mladi vrnejo v domovino in postanejo dobri zaposleni, lastniki podjetij, podjetniki, znanstveniki, profesorji,« je dodal Rana in pohvalil sodelovanje z javnim skladom, ministrstvi in drugimi, zaradi katerega imajo mladi v Sloveniji več možnosti, da najdejo svojo pot do uspeha – do izobrazbe, ki najbolj ustreza njihovim zanimanjem. 


»Slovensko gospodarstvo in trg dela za konkurenčnost na mednarodnem in globalnem trgu potrebujeta kader z mednarodnimi kompetencami – ljudi, ki poznajo in razumejo druge kulture in narode, ki obvladajo tuje jezike in so že vsaj del svojega življenja preživeli v tujini,« je izpostavil državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije Tilen Božič. Po njegovem mnenju študijska mobilnost, pri kateri mladi del svojega izobraževanja opravijo v tujini, prinaša nova znanja in ideje na trg dela in s tem drugačen način razmišljanja in pristope. »Prav tako ne smemo zanemariti prednosti, ki jih prinese opravljanje prakse v tujini. Ta omogoča, da se mladi med izobraževanjem ali neposredno po njegovem zaključku seznanijo s konkretnim delovnim procesom bodoče zaposlitve,« je pomen študija in prakse v tujini ovrednotil Božič: »Tovrstne prakse v tujini pa jim omogočajo tudi, da spoznajo svoje strokovno področje v okolju druge države, pridobijo nove ideje, možnosti in priložnosti.«

 

Vsako leto je tako v Združenih državah Amerike približno 250 slovenskih študentov – del jih opravlja dodiplomski ali podiplomski študij, nekateri odhajajo le na krajše obiske, nekateri pa tam opravijo praktično usposabljanje v okviru študija. Mednarodna izkušnja med študijem je tudi zaveza Slovenije v okviru Strategije internacionalizacije visokega šolstva 2016–2020. 

 

V študijskem letu 2017/2018 pa je na drugi strani v Slovenijo prišlo nekaj čez 100 ameriških študentov, kar je enkrat več kot leto prej. Ti s svojo prisotnostjo plemenitijo slovenski visokošolski prostor preko stikov s svojimi slovenskimi kolegi, ki na ta način prav tako pridobijo izkušnjo dela v multikulturnem okolju.


 

V Sloveniji že desetletje deluje EducationUSA center
V Sloveniji že desetletje deluje EducationUSA center
V Sloveniji že desetletje deluje EducationUSA center
V Sloveniji že desetletje deluje EducationUSA center

Na vrh