20.04.2018
V maju vabljeni na delavnice Kompetentna Slovenija

Kompetentna Slovenija z ekipo KOC 2.0 nadaljuje z delavnicami tudi v maju 2018. Delavnice so namenjene vsem zaposlenim in delodajalcem, namenjene so tako vodstvenemu kadru, kadrovikom, kot tudi vsem, ki si želijo sprememb na poklicni ali življenjski poti.

Do sedaj je bilo izvedenih 32 delavnic z več kot 700 udeleženci. Te so bile med udeleženci zelo dobro sprejete.

 

Zabeležite si naslednje datume:


10. 5. 2018: Sklad, Dunajska 20, Ljubljana

9:00-15:00: "O govorici telesa in javnem nastopanju" (Anja Križnik Tomažin)

 

17. 5. 2018: Hotel Park, Bled

"Motivacija in samomotivacija" (Željko Ćurić, OK Consulting d.o.o.)

 

24. 5. 2018: Ljubljana

9:00-16:00: "Nastopajte kot Obama in prodajajte kot Jobs" (Mag. Andreja Jernejčič)

 

31. 5. 2018: Ajdovščina

"Timsko delo" (dr. Matej Tušak)

"Sprejemanje odgovornosti do skupnih rezultatov" (Alenka Planinc Rozman) 

 

 

 

 

Nekaj vtisov udeležencev:

 

"Predavatelji so odlični, visoka dodana vrednost zaradi njihovih primerov iz prakse."

"Uspeh = strategija (15%) + izvedba (85%)."

"Izjemne izkušnje predavatelja. Veliko primerov podkrepljenih z dejanskimi izkušnjami."

"Interaktivnost, sistematičnost, obsežnost, igre, preglednost, celovitost.”


 

 

Delavnice Kompetentna Slovenija sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh