12.03.2018
Uspešno povezovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu in v vodarstvu

Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu (KOC KROG) in Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu (KOCKVA) sta v četrtek, 8. 3. 2018, v Mariboru organizirala skupni dogodek. Gre za specifično usposabljanje s področja pravne ureditve in oblikovanja cen javnih storitev ravnanja z odpadki. K sodelovanju sta povabila Inštitut za javne službe.

Ker sklad spodbuja sodelovanje znotraj posameznih kompetenčnih centrov kot tudi sodelovanje med različnimi KOC-i, se je delavnice udeležila tudi naša sodelavka iz projektne pisarne KOC 2.0 Karin Sulič.


Področje javnih gospodarskih služb, zlasti javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, je z vidika zakonodaje pomanjkljivo urejeno. Ena izmed perečih problematik, ki se pojavlja, je oblikovanje in potrjevanje cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. To področje ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pri razumevanju in razlagi predmetnega zakona pa je še veliko nejasnosti tako na strani razlagalcev zakonodaje kot na strani lokalnih skupnosti in izvajalcev javne službe.

 

Udeleženci so na delavnici dobili odgovore na vprašanja, povezana z veljavno zakonodajo omenjenega področja, in posledično okrepili njihove kompetence z namenom, da bodo še naprej izvajali storitve ravnanja s komunalnimi odpadki na kar najvišji strokovni in okoljski ravni, tako v zadovoljstvo in ponos lokalnih skupnosti, ki so jim izvajanje javne službe zaupali, kot tudi za zadovoljevanje javnih potreb njihovih občanov.


 

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh