18.06.2018
Uspešno izvedeni delavnici »Optimizacija ključnih procesov in uvajanje vitkosti v delovanje« ter »Vitko voditeljstvo v agilni poslovni kulturi«

Ekipa KOC 2.0 je zaradi velikega zanimanja v četrtek, 14. 6. 2018, izvedla ponovitveni delavnici na temo optimizacije ključnih procesov in uvajanja vitkosti v delovanje ter vitko voditeljstvo v agilni poslovni kulturi. Tokrat sta potekali v Ljubljani na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije.

V dopoldanskem času je bila izvedena delavnica na temo upravljanja vitkega podjetja oziroma kako v praksi uvajati vitko organiziranost. Predavatelja Dobran Juričan in Bojan Jus sta na osnovi njunih izkušenj ter tudi tujih praks predstavila izvedbo vitke organiziranosti. V nadaljevanju so bile predstavljene tehnike in orodja vitke organiziranosti, vitke proizvodnje, ki sta jih predavatelja preizkusila v praksi. Predstavljeno je bilo tudi ustvarjanje vrednosti za kupca (Pull princip). V zadnjem delu delavnice  so udeleženci lahko izvedeli  več o odstranjevanju izgub v procesih s ciljem povečevanja produktivnosti in pretočnosti ter o procesu stalnih izboljšav v praksi v smislu, kako re-definirati oskrbovalno verigo, kako še lahko zmanjšujemo stroške (tok enega kosa, razporeditev strojne opreme) itd.


V popoldanskem času so se slušatelji seznanili s ključnimi poslovnimi in kadrovskimi trendi. Predavatelja mag. Janez Žezlina in Marko Kostelec sta pojasnila, kakšno poslovno kulturo potrebujemo v zvezi s tem v podjetjih in kakšno je vitko voditeljstvo (t.i. lean leadership) s ciljem trajnostno uspešnega podjetja in zavzetega delovanja zaposlenih.


Ob vsem zgoraj naštetem je pomembno zavedanje, da so organizacije ljudje in ljudje delajo posel. Torej, če gradite in razvijate uspešno poslovno zgodbo, gradite in razvijate svoje kadre. Charles Darwin je že v 19. stoletju zapisal: ''V tekmi za preživetje zmagujejo najmočnejši oz. najbolj pripravljeni – to so tisti, ki so se zmožni najbolje prilagajati spremembam okolja''. Za uspeh in nenehen oz. dolgoročno uspešen in uravnotežen razvoj organizacije, je torej pomembnih več dejavnikov. Eden izmed pomembnejših je jasna osredotočenost na kadre in njihov sistematični razvoj, kar pomeni tudi, da je potrebno slediti svetovnim menedžersko voditeljskim trendom ter dobrim kadrovsko razvojnim  praksam in jih čimprej preizkušati ter prilagajati potrebam in absorbcijski sposobnosti organizacije. Tudi tokrat so bili udeleženci zelo zadovoljni z dogodkom, saj so izpostavili dejstvo, da so na interaktiven način, skozi praktične naloge pridobili veliko novega in uporabnega znanja.


Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Uspešno izvedeni delavnici »Optimizacija ključnih procesov in uvajanje vitkosti v delovanje« ter »Vitko voditeljstvo v agilni poslovni kulturi«
Uspešno izvedeni delavnici »Optimizacija ključnih procesov in uvajanje vitkosti v delovanje« ter »Vitko voditeljstvo v agilni poslovni kulturi«

Na vrh