05.07.2018
Uspešna uvajalna delavnica »Skupaj pospešeno naprej 2« za projektne pisarne novih KOC-ov

V sredo, 4. 7. 2018, je ekipa KOC 2.0 izvedla uvajalno delavnico za zaposlene v projektnih pisarnah Kompetenčnih centrov, izbranih na dodatnem javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za leto 2018.

Predstavljeni so bili orodja, obrazci in aplikacije za poročanje o delu posameznih KOC-ov. Prav tako so člani ekipe KOC 2.0 predstavili Navodila Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, po katerih se poročanje izvaja, ter na praktičnih primerih prikazali najpogostejše napake in težave, s katerimi se lahko srečajo zaposleni v projektnih pisarnah. Cilj delavnice je bil pomagati zaposlenim v projektnih pisarnah pri vpeljavi potrebnih procesov z namenom hitrejšega delovanja novih Kompetenčnih centrov. Razširitev programa namreč nalaga novo izbranim KOC-om, da izpeljejo projekt do konca letošnjega leta. Udeleženci delavnice so postavljali vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev, veliko pa je bilo tudi vprašanj glede samega izvajanja usposabljanj (tako notranjih kot tudi zunanjih).

 

Na delavnici je bil udeležencem predstavljen Informacijski sistem sklada (ISS), predvsem funkcionalnosti zunanjega portala. Na praktičnih primerih so udeleženci lahko videli, kako informacijski sistem uporabljati. ISS namreč omogoča vnos vključenih oseb, oddajo napovedi in izdelavo poročila o usposabljanju, pri čemer so na koncu poročila zbrani vsi potrebni podatki (kazalniki) za oddajo vsebinskega poročila.

 

Delavnice se je udeležilo 14 predstavnikov iz šestih novih projektnih pisarn. Prisotni so bili tudi predstavniki projektnih pisarn dveh že delujočih Koc-ov, ki so predstavili svoje izkušnje glede sodelovanja s skladom. Vsi so se strinjali, da je bila delavnica zelo informativna in koristna za uspešno delovanje projektnih pisarn. 

Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Uspešna uvajalna delavnica »Skupaj pospešeno naprej 2« za projektne pisarne novih KOC-ov
Uspešna uvajalna delavnica »Skupaj pospešeno naprej 2« za projektne pisarne novih KOC-ov
Uspešna uvajalna delavnica »Skupaj pospešeno naprej 2« za projektne pisarne novih KOC-ov
Uspešna uvajalna delavnica »Skupaj pospešeno naprej 2« za projektne pisarne novih KOC-ov

Na vrh