07.03.2019
Uspešna izvedba delavnic programa "ŠIPK"

V februarju in marcu 2019 so v Mariboru, Ljubljani, Kopru in Novem mestu potekale delavnice za izvajanje in poročanje v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Bile so deležne velikega zanimanja, saj se je delavnic udeležilo skoraj 100 udeležencev.

 

Delavnice so bile namenjene zainteresiranim visokošolskim zavodom, organizacijam z negospodarskega in neprofitnega področja, predvsem pa študentom, visokošolskim učiteljem, strokovnim sodelavcem ter ostalim vključenim osebam. 

Udeležencem smo zaposleni v projektni pisarni ŠIPK tudi v živo odgovorili na številna vprašanja in rešiti zagate, ob katere naletijo izvajalci pri izvajanju projektov. 

Deležni smo bili zelo pozitivnega odziva s strani udeležencev, kar je potrdilo, da je program ŠIPK na pravi poti. 

Utrinek z delavnice 

Na vrh