07.12.2018
"Uporaba tehnologije brez vključevanja človeškega faktorja ne bo dosegla želenih ciljev," izpostavlja zaključno poročilo konference Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij

22. in 23. 10. 2018 je na Brdu pri Kranju potekala konferenca »Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij«, ki je je je udeležilo preko 200 gostov, predvsem vodstvenih in strokovnih delavcev.

Konferenca (www.lovedigital.si), ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, je povezala ključne partnerje na področju razvoja kompetenc za digitalizacijo gospodarstva v Sloveniji: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje Manager in Nemško gospodarsko zbornico.

 

Rezultati posveta so dobra iztočnica za razumevanje priložnosti in izzivov, ki jih prinaša digitalizacija in uvajanje tehnologij industrije 4.0. Udeleženci pa so se soglasno strinjali, da bo tehnologija dosegla želene poslovne cilje le, če bosta ustrezno načrtovana in izpeljana vključevanje ljudi in organizacija dela.

 

Ključne ugotovitve konference so:

  • Digitalno transformacijo vodi in usmerja trg, uporabnik, kupec.
  • Pri digitalizaciji moramo poleg uvedbe novih tehnologij definirati širše poslovne cilje.
  • Digitalizacija je velika priložnost za inovativna in razvojno naravnana podjetja, vendar so potrebni ustrezno usposobljeni kadri in strateške usmeritve vodstva ter proaktivno uvajanje sprememb.
  • Gre za strateško področje razvoja podjetja. Vodje morajo razumeti tehnologijo in upravljati proces uvajanja digitalizacije.
  • Je pripomoček in sredstvo, ki brez urejenih poslovnih ciljev, procesov in aktivnosti ne koristi, temveč lahko postane celo strošek ali ovira, ki povečuje porabo.
  • Digitalna preobrazba in uspešnost podjetij ne temelji samo na tehnoloških rešitvah, ampak na sposobnostih ljudi in organizacij, kako jih uporabljajo. 
  • Je priložnost za spremembo organizacijske kulture. Digitalna preobrazba gre z roko v roki z izboljšavo procesov, avtomatizacijo proizvodnje, povečanjem učinkovitosti ročnih delovnih mest, izboljšanjem ergonomije delovnih mest. 
  • V Sloveniji mora podporno okolje sodelovati s podjetji za vzajemno rast, kot je to praksa v razvitih državah.

Več o zaključkih konference lahko preberete tukaj

 

»Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in se veselimo novih dobrih prebojnih zgodb na tem področju! Veliko uspeha!«

 

Organizatorji

 

Ekipa KOC 2.0 in partnerji 

 

 

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh