12.11.2018
Učinkovito komuniciranje in timsko sodelovanje

Ekipa KOC 2.0 je v okviru aktivnosti »Kompetentna Slovenija« v četrtek, 8. novembra 2018, izvedla ponovitveno delavnico »Učinkovito komuniciranje in timsko delo« v sodelovanju s Severno Primorsko gospodarsko zbornico Nova Gorica.

Delavnico z naslovom »Timsko delo in učinkovito komuniciranje« je izvedel priznani športni psiholog dr. Matej Tušak. Udeleženci so poleg bogatega vsebinskega dela, polnega primerov iz prakse, izvedli tudi praktične naloge na prostem.


Delavnica je bila torej nekakšna mešanica teorije in prakse, kar je omogočilo udeležencem, da so lahko v konkretnih vajah izvedeli, na kakšen način je možno doseči dobre rezultate in reševati probleme v skupini. Slušatelji so na delavnici spoznali:

  • vidike timskega dela in učinkovitega komuniciranja ter vodenja;
  • svojo vlogo in svoje funkcioniranje v timu skozi pomen zaupanja in nezaupanja v timu;
  • kako komunicirati in timsko sodelovati in tekmovati;
  • spoznali so sebe z vidika primernosti za sodelovanje in pridobili povratno informacijo o tem, kako so v komuniciranju uspešni in kako jih vidijo drugi;
  • skozi interaktivno predavanje in delavnico so se naučili nekaterih značilnosti komuniciranja, reševanja konfliktov, brainstorminga v skupini in skupinskega razmišljanja, delitve vlog, spoznavanja svojih vlog v skupini in lasten način dela v skupini, postavljanja ciljev v skupini in učinkovitega vodenja.

Slušatelji so delavnico ocenili zelo dobro in pridobili veliko novega uporabnega znanja. Na dogodku so jim bile najbolj všeč:

»Praktični primeri in komentarji.«

»Deljenje predavateljevih izkušenj iz prakse.«

»Osebni stik.«

»Dostopnost predavatelja.«

»Odlična razlaga.«

»Delo po skupinah.«

»Delavnice oziroma komentiranje vlog in poudarki, kaj lahko izboljšamo pri sebi.« 

Delavnice v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0) sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 


Učinkovito komuniciranje in timsko sodelovanje
Učinkovito komuniciranje in timsko sodelovanje
Učinkovito komuniciranje in timsko sodelovanje

Na vrh