27.05.2019
Štipendije Milana Lenarčiča za študente Univerze v Ljubljani

Za štipendijo lahko zaprosijo študenti 2. ali 3. stopnje ali 4. letnika enovitih študijskih programov s povprečno oceno najmanj 9,0 (devet) na predhodni stopnji študija.

Štipendija ustanove Milana Lenarčiča je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov.

 

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti letnik enovitih študijskih programov.

 

Vlogo morajo kandidati poslati do vključno ponedeljka, 17. junija 2019.

 

Več informacij je na univerzitetni spletni strani Univerze v Ljubljani

Na vrh