08.05.2018
Srečanje partnerjev Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu (KOCKVA)

V ponedeljek, 7. maja 2018, sta nosilni partner konzorcija Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica in kadrovski partner, družba Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o., sklicala sestanek celotnega partnerstva v Ljubljani.

Sestanek sta vodili Nataša Ambrožič iz nosilnega partnerskega podjetja ter Alenka Brod, predstavnica kadrovskega partnerja. Srečanja se je s strani Sklada udeležila Karin Sulič, ki je odgovorila na vsa odprta vprašanja. Podala je ključne informacije v zvezi z izvajanjem projekta. Partnerstvo je pohvalila za odlično izvajanje projekta in doseganje zastavljenih ciljev, ki so v veliki meri že izpolnjeni.

 

Vsebina sestanka se je nanašala na pregled realiziranih ciljev in načrt nadaljnjega delovanja s ciljem doseganja čim boljših rezultatov. Velik poudarek je bil na pripravi NPK ter oblikovanju internega programa, ki je v zaključni fazi skupinsko oblikovanega programa za tri profile. Na sestanek je bila vabljena tudi Majda Stopar, predstavnica iz Centra za poklicno izobraževanje, ki je obširno pojasnila  možnosti pridobitve Nacionalne poklicne kvalifikacije.

 

V zaključnem delu, pa je dr. Daniela Brečko predstavila nacionalno raziskavo Organizacijska energija 2018, kjer gre za sistem za spodbujanje dobre energije v organizacijah, pri čemer se meri strast zaposlenih za doseganje vizije in poslanstva organizacije.

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh