26.11.2013
Sprememba Javnega povabila »Mentorstvo za mlade«

Sklad objavlja spremembo Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«. Sprememba omogoča prijavo samostojnim podjetnikom in natančneje opredeljuje trajanje zaposlitve mentorja (zaposlitev za polni delovni čas ni več pogoj za mentorja).

 

V Javnem povabilu za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«, ki je bilo 15. 11. 2013 objavljeno na spletni strani sklada, se spremenita prvi odstavek točke 6.1. Splošni pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati in prvi odstavek točke 6.3. Pogoji za mentorja.

 

Prvi odstavek točke 6.1. Splošni pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati se spremeni tako, da se glasi:

- so pravne osebe zasebnega prava oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki, ki so na dan oddaje ponudbe registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in v njej tudi opravljajo to registrirano dejavnost.

Prvi odstavek točke 6.3. Pogoji za mentorja se spremeni tako, da se glasi:

- je pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo za izvajanje mentorstva, na dan oddaje ponudbe zaposlen vsaj 1 leto oziroma samozaposlen vsaj 1 leto.

 

 

 

 

 

Na vrh