08.04.2013
Dodatna sredstva za sofinanciranje šolnin ZIP 2007-2013

Skupni znesek sredstev za sofinanciranje šolnin se je iz 6.923.610,00 EUR povečal na 8.138.785,03 EUR.

Program zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja (ZIP) je namenjen izboljšanju splošne izobraženosti odraslih in dvigu izobrazbene ravni državljanov RS v starosti od 25 do 64 let.  S sofinanciranjem šolnin se spodbuja odrasle osebe k dokončanju programov formalnega izobraževanja do srednješolske ravni izobrazbe (do 5. stopnje izobrazbe) in s tem k dvigu njihovega izobrazbenega nivoja. Zaključena srednješolska raven izobrazbe posamezniku poveča zaposlitvene možnosti in prispeva k njegovi večji konkurenčnosti na trgu dela.

 

V Uradnem listu RS št. 29/2013 je bila 5. aprila 2013 objavljena sprememba Javnega povabila k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013 (Uradni list RS št. 6/2011 in 26/2012).

 

V javnem povabilu k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013 se 5. točka spremeni tako, da se glasi:


"5. Znesek sredstev javnega povabila

Skupni znesek sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013, je 8.138.785,03 EUR.

 

Javno povabilo financirata Evropska unija ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Prispevek Evropskega socialnega sklada je 85 %, prispevek Ministrstva RS za šolstvo in šport  je 15 %.

 

 2011

2012 

2013 

PP 6909 – ESS-07-13

EU udeležba (85,00 %)

1.363.644,09 EUR

3.029.766,27 EUR

2.524.556,92 EUR

PP 6953 – ESS-07-13

slovenska udeležba (15,00 %)

240.643,08 EUR

534.664,64 EUR

445.510,04 EUR

Skupaj

1.604.287,17 EUR

3.564.430,90 EUR

2.970.066,96 EUR


Če bo v letih 2011 in 2012 prispelo več popolnih vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo vlagateljem izplačana sredstva iz sredstev proračuna v naslednjem letu. V primeru porabe sredstev pred iztekom javnega povabila bo sklad na spletnih straneh objavil obvestilo o zaključku Javnega povabila."


Ostalo besedilo javnega povabila ostane nespremenjeno.

Na vrh