13.02.2019
Spodbude za izobraževanje odraslih

V sredo, 13. 2. 2019, so na skupni novinarski konferenci v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, direktorica BIC mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Irena Kuntarič Hribar ter pevec Lado Leskovar govorili o pomenu izobraževanja oziroma vseživljenjskega učenja za odrasle. Ob tem pa predstavili možnost brezplačne učne pomoči v okviru projekta PanUP in možnost povrnitve šolnine, ki jo omogoča program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022 (DIR).

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je uvodoma povedal, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne podpira le formalnega izobraževanja mladih, pač pa enakovredno skrbi za vse generacije. Po besedah dr. Pikala kompetence po 40. letu starosti padajo: »Kar ena tretjina odraslih delovna navodila težje razume. Zato jim trenutno omogočamo različne oblike informiranja, svetovanja ter vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, odrasli se lahko udeležijo usposabljanja za pridobitev temeljnih poklicnih kompetenc, med drugim smo sredstva namenili celo za povračilo šolnine.« V sodelovanju s partnerji zato ministrstvo izvaja številne ukrepe, ki bodo pripomogli k dvigu izobrazbene ravni odraslih.

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja program DIR - Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022, v okviru katerega lahko posamezniki na javnem razpisu pridobijo sredstva za povračilo šolnin. »Za poklicno izobraževanje oz. za izobraževanje do največ V. stopnje lahko pridobijo povrnjeno šolnino v višini do 2.500 evrov,« je pojasnila direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar in dodala, da v okviru programa DIR sklad sodeluje s projektom na področju skupne promocije pomena izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večje zaposljivosti, osebnega razvoja in vključenosti v družbo, tudi s ciljem večjega vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje. 

 

TONSKA IZJAVA DIREKTORICE SKLADA

 

 

 Irena Kuntarič Hribar


V okviru projekta PanUP (Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022) je odraslim pri formalnem izobraževanju na voljo dodatna brezplačna učna pomoč. »Odraslim, ki so bili dlje časa izven izobraževalnega sistema, lahko pomaga pri težavah, ko se ne znajdejo pri učenju, pri pripravah na izpite in dodatni razlagi delov snovi pri posameznih predmetih,« je pojasnila direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana mag. Jasna Kržin Stepišnik in dodala, da učna pomoč lahko prispeva k dvigu samozavesti in motivira posameznika, da uspešno zaključi izobraževanje. 

 

Pevec Lado Leskovar je skozi osebno izkušnjo orisal pomen vseživljenjskega učenja. Zase pravi, da je živ primer, da se je treba učiti vse življenje: »Začel sem kot mlad fant in v življenju deloval na različnih področjih, še vedno pa se moram učiti novih pesmi. Moj proces izobraževanja se ni nikoli zaključil.«

 

 

 Lado Leskovar, mag. Jasna Kržin Stepišnik, dr. Jernej Pikalo in Irena Kuntarič Hribar

 

Foto: Barbara Reya

 

 

 

Program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022 (DIR), ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Prav tako sofinancirata projekt Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022, katerega partner je za osrednjeslovensko regijo Biotehniški izobraževalni center Ljubljana.

Na vrh