01.06.2018
Sklad potrdil 5 novih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes objavil prejemnike sredstev na dodatnem javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018. Letos bo tako sklad ob 11 že delujočih kompetentnih centrih (KOC) podprl še dodatnih 5 novih kompetenčnih centrov v skupni vrednosti 420.117,50 EUR.

V nove kompetenčne centre bo skupno vključenih 59 podjetij z 11.411 zaposlenimi, kar pomeni, da bo v celotno operacijo KOC vključenih več kot 300 podjetij z več kot 47.200 zaposlenimi.

Tudi v novih KOC-ih gre za zelo raznolik spekter podjetij od velikih do mikro podjetij ter samostojnega podjetnika.

Novi kompetenčni centri bodo v roku le petih mesecev realizirali vsaj 2.289 vključitev svojih zaposlenih v usposabljanja in s tem pripomogli k izboljšanju kompetenc zaposlenih, krepili ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, krepili povezovanje, mreženje podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov, krepili konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva ter promovirali področja uporabe, opredeljena v Slovenski strategiji Pametne Specializacije (S4).

Rezultate razpisa najdete tukaj.

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0) sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Na vrh