07.06.2018
Prva uvajalna delavnica »Hitri zagon« za pet novih KOC-ev

Ekipa KOC 2.0 je v sredo, 6. junija 2018, organizirala prvo uvajalno delavnico »Hitri zagon« za pet novih KOC-ev, ki so bili izbrani na dodatnem javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za leto 2018.

Namen delavnice je bil izbranim konzorcijem posredovati osnovne in ključne informacije, ki so nujno potrebne za uspešen začetek izvajanja projektov in doseganje predvidenih kazalnikov. Ekipa KOC 2.0 je tako zbranim podala splošne informacije, razložila cilje, ki jih je potrebno doseči, podrobnosti glede dela in vloge projektnih pisarn tako na strateškem, vsebinskem, tehničnem in administrativnem področju. Udeleženci so imeli obenem tudi priložnost slišati tudi vse pozitivne izkušnje in prakse preteklih in že obstoječih kompetenčnih centrov, kar so ocenili kot izredno dobrodošlo in koristno.


V nove kompetenčne centre bo skupno vključenih 59 podjetij z 11.411 zaposlenimi, kar pomeni, da bo v celotno operacijo (skupaj z že 11 obstoječimi) vključenih več kot 300 podjetij z več kot 47.200 zaposlenimi.


Udeleženci delavnice, so organizacijo, izvedbo ter koristnost delavnice ocenili kot odlično. Navajamo nekaj odzivov z delavnice:


»Prijetno, optimistično, vedro ter predvsem operativno razpoloženje s strani predstavnikov sklada.«

»Pridobili smo zelo koristne in uporabne informacije, ki nam bodo olajšale zagon projekta.«Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0) sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 


Prva uvajalna delavnica »Hitri zagon« za pet novih KOC-ev
Prva uvajalna delavnica »Hitri zagon« za pet novih KOC-ev
Prva uvajalna delavnica »Hitri zagon« za pet novih KOC-ev

Na vrh