24.04.2017
Program sklada KOC 2010-15 uvrščen med primere dobrih praks v okviru poljskega predsedovanja uniji

Poljska je pripravila prikaz dobrih praks v državah razširjene višegrajske skupine, kamor je bil uvrščen tudi slovenski program Kompetenčni centri za razvoj kadrov.


Gre za program, ki odgovarja na potrebe delodajalcev, zmanjšuje manjko usposobljenosti zaposlenih, vpliva na povečevanje produktivnosti in vitalnosti podjetij z vključevanjem zaposlenih v vseživljenjsko učenje. 

Med glavnimi dosežki so omenjeni obseg usposabljanj in vključenosti zaposlenih, prejeta priznanja, nadaljevanje programa, vključitev v strategijo pametne specializacije, povečan interes za vključitev s strani podjetij v novih razpisih.

Vsebinsko je izpostavljeno tudi, da je povezovanje javnih in zasebnih virov smiselno, saj spodbuja povečanje obsega izvajanja, vključitev tudi manj kvalificiranih oseb in povečanje kakovosti usposabljanja. S posameznimi primeri pa se je prikazalo tudi to, da imajo usposabljanja ekonomske učinke in so zaradi tega pomembno vplivala na izboljšanje poslovnih rezultatov. 

Celotni članek je na voljo tukaj.

 

 

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov so sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. 

Na vrh