05.01.2019
Profili, ki so se najpogosteje izobraževali v KOC 2.0

V obdobju 2017–2018 je bilo podprtih 17 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki vključujejo več kot 300 podjetij z več kot 48.000 zaposlenimi. Posledično je bilo izdelanih in - kar je še pomembneje - implementiranih 17 modelov kompetenc, identificiranih 120 ključnih profilov, ki so se izobraževali in razvijali. Skupaj smo v okviru programa KOC 2.0 našteli kar 37.294 vključitev v usposabljanja. Pri čemer je nujno izpostaviti, da smo z njo kazalnik vključitev po vlogi presegli za kar 140 odstotkov.

Kompetenčni centri so skupaj izvedli skoraj 4.000 usposabljanj, v katera so se znotraj posameznega kompetenčnega centra najpogosteje vključevali naslednji profili: 

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu: projektant, tehnolog, tržnik v gradbeništvu, kvalificirani gradbeni delavec in proizvodni delavec, 
 • Kompetenčni center za tovarne prihodnosti: vodja v proizvodnji in vzdrževanju, tehnolog v proizvodnji, kakovosti in vzdrževanju, razvojni inženir, strojnik, mehatronik, proizvodni delavec,
 • Kompetenčni center za trajnostni turizem: natakar, kuhar, receptor, prodajnik,
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva: produktni vodja, razvojnik, tehnolog, orodjar,
 • Kompetenčni center za kadre kemijske industrije: proizvodni delavec, upravljalec / vodja procesa in linije, tehnolog, razvojnik,, kemijski analitik, vodstveni delavci,
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu: vzdrževalec vodovodnih objektov in naprav, upravljalec čistilnih naprav, vzdrževalec kanalizacijskih sistemov, objektov in naprav,
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji: proizvodni delavec, prodajni strokovnjak, produktni vodja, razvojni strokovnjak,
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu: operativni delavec, razvojnik, upravljalec z delovnimi stroji, tehnolog,
 • Kompetenčni center za področje logistike: organizator logističnega procesa, voznik, upravljalec nakladalne in transportne mehanizacije, skladiščnik, komercialist,
 • Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti: razvijalci poslovnih priložnosti, razvijalec rešitev, produktov in rešitev, načrtovalec IT varnostnih rešitev, tehnološki usmerjevalec, analitik podatkov, procesov in problemskih področij,
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov KOC Hrana: delavec v prireji/pridelavi, proizvodni delavec, tehnolog, skrbnik procesov, razvojnik,
 • Kompetenčni center za področje smučarskih centrov: vodja obratovanja žičniških naprav, voznik in strojnik žičniških naprav, voznik teptalnih strojev, zasneževalec, nadzornik na smučišču,
 • Kompetenčni center za razvoj materialov kot končnih produktov: upravljalec in vzdrževalec strojev, proizvodni delavec, inženir, komercialist, vodja v proizvodnem procesu,
 • Kompetenčni center za napredne informacijske in telekomunikacijske sisteme in aplikacije II: podporni delavec, prodajnik, produktni vodja, projektni vodja, programer, vodstveni delavec,
 • Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti: proizvodni delavec, strojnik/vzdrževalec, inženir/tehnolog, programer, produktni vodja/razvojnik,
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v biotehnologiji in farmaciji Bio-Pharm: razvojni analitik, tehnolog, upravljalec kakovosti, vodja projektov.

Večina usposabljanj je bila panožno pogojenih in prilagojenih specifičnim razmeram ter potrebam, vendar pa so skoraj vsi kompetenčni centri usposabljali proizvodne delavce, vodje projektov, zaposlene v vodstvu, tehnologe, razvojne inženirje, vzdrževalce opreme in programerje.

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Profili, ki so se najpogosteje izobraževali v KOC 2.0
Profili, ki so se najpogosteje izobraževali v KOC 2.0
Profili, ki so se najpogosteje izobraževali v KOC 2.0
Profili, ki so se najpogosteje izobraževali v KOC 2.0

Na vrh