02.10.2018
Prijavite se na Javni razpis PKP 2017 – 2020, 2. odpiranje

Bliža se rok za oddajo vlog za drugo odpiranje na Javnem razpisu projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017–2020.

Na aktualno odpiranje javnega razpisa se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki so na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodeni v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVš), izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v študijskem letu 2018/2019. Rok za prijavo na drugo odpiranje je 23. 11. 2018.

Javni razpis je namenjen spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanju modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V prvi vrsti pa je poudarek na študentih, ki ob podpori pedagoškega mentorja in delovnega mentorja iz gospodarstva pridobijo konkretne in praktične izkušnje v delovnem okolju, kompetence ter dodatna znanja že v času študija. Poleg tega pa vsi vključeni na projektih za svoje delo dobijo tudi finančno spodbudo.


Več o samem razpisu najdete tukaj.


Hkrati prijazno vabljeni na informativne delavnice za prijavo na javni razpis Po kreativni poti do znanja, ki bodo potekale v prihodnjih dneh, več o tem najdete tukaj.

 

 


Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Na vrh