01.04.2019
Prijava na Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. z novimi obrazci (vprašalnikom)

Od 1. junija 2019 bodo za Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. obravnavane samo vloge, oddane na novih obrazcih.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 1. aprila 2019 na spletni strani objavil nove, posodobljene prijavne obrazce za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (DIR). Od navedenega datuma dalje so v uporabi novi obrazci (spremembe so nastale v vprašalniku), ki so na voljo med razpisno dokumentacijo.

 

Od 1. 6. 2019 dalje bodo obravnavane le vloge, ki bodo oddane na novih obrazcih, vloge s starimi obrazci pa bodo obravnavane kot neustrezne. Zaradi lažjega prehoda bo sicer sklad vloge, ki bodo oddane do vključno 31. 5. 2019 še na starih obrazcih, objavljenih 31. 8. 2018, upošteval kot ustrezne. Obrazci, ki so bili v uporabi pred 31. 8. 2018 se kot neustrezni obravnavajo od 1. 1. 2019 dalje.

 

Zahvaljujemo se za razumevanje.
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.

Na vrh