08.11.2018
Predstavitev dobrih praks uvajanja digitalizacije v uspešna slovenska podjetja

Mednarodna konferenca sLOVEnian DIGITALization Competences, ki jo je organizirala ekipa KOC 2.0 v okviru projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov in je potekala 22. in 23. oktobra 2018, je bila prvenstveno namenjena temu, da se predstavi rešitve in primere dobrih praks uvajanja digitalizacije v proizvodne in nadzorne procese, ki prinašajo pozitivne spremembe v delovanju podjetja.

Udeleženci konference so se lahko podrobneje seznanili s celotnim procesom uvajanja digitalizacije v podjetje Yaskawa Slovenija. Proces je obsegal tako uvajanje digitaliziranih procesov v proizvodnjo kakor tudi izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z namenom razvoja novih kompetenc, potrebnih za učinkovito delovanje v povsem digitaliziranem delovnem okolju. Da bi bila digitalizacija uspešna, je bilo potrebno najprej spremeniti miselnost v samem podjetju, kar je bilo možno s sodelovanjem med strokovnjaki na področju izobraževanja kadrov in vodstvom v slovenski veji podjetja Yaskawa.

Dr. Peter Metlikovič je predstavil model sprememb poteka dela v proizvodnji, ki se naslanja predvsem na izboljšanju komunikacije med zaposlenimi in pravilni razporeditvi delovnih nalog ter nadzoru nad potekom procesov. Brez tega sama uvedba digitalnih procesov v delovne procese nima smisla, saj če ni dobre podlage, podjetje ne bo uspešno. Podlaga pa so usposobljeni, kompetentni in zadovoljni delavci. Proces so poimenovali digitalean, ker gre za povezavo digitalizacije z lean managementom.

Dr. Niko Herakovič s Fakultete za strojništvo pa je predstavil, kako je proces digitalean dejansko potekal v podjetju Yaskawa in kako so s tem istim procesom načrtovali in izvedli postavitev nove tovarne robotov v Kočevju, ki bi lahko postala referenčni model za druge tovarne podjetja Yaskawa po svetu.

Vse  omenjene prezentacije si lahko ogledate na tej povezavi.

Poleg tega so udeleženci konference imeli možnost ogleda tovarne Polycom, ki je v zadnjih nekaj letih prešla od besed k dejanjem in zgradila novo tovarno, katere celoten proizvodni proces, od ideje do izvedbe, logistike ter nadzornega sistema povsem digitaliziran. Digitalizacija podjetja je temeljila na štirih stebrih – razvoj, tehnologija, informatika in energetika. Letno v podjetju razvijejo do 120 procesov in izdelajo prav toliko orodij. Steber tehnologije predstavljajo pametne proizvodne celice, ki so definirane kot inteligentna logistična vozlišča. Inteligentna zato, ker z vsemi svojimi perifernimi enotami, kot so krmilni sistemi, roboti, hladilne naprave, tekoči trakovi, dozirni sistem itd., zagotavljajo pravočasne informacije. S celostnim pregledom nad zasedenostjo inteligentnih logističnih vozlišč se srednjemu menedžmentu zagotavlja osnove za racionalno poslovno odločanje. Steber informatika predstavlja centralni nadzorni sistem, ki je za podjetje Polycom velika pridobitev, saj z njim lahko zagotovijo in ohranjajo nadzorovano okolje, ki je pomembno za kakovost izdelkov. Zadnji steber, informatika, je ključnega pomena pri realizaciji četrte industrijske revolucije. Z implementacijo industrije 4.0 so vstopili v digitalizacijo vseh proizvodnih procesov in s tem upravljanje proizvodnje v realnem času. Mreženje, ki je osnovni pogoj za implementacijo 4.0, predstavlja temeljni vir okolja MES 4.0.


Udeleženci konference so bili zelo zadovoljni, da smo teoretična znanja podkrepili z ogledom tovarne Polycom in jim s tem omogočili praktični ogled tovarne prihodnosti.

 Na vrh