12.03.2014
Predavanje "Želite vzgojiti lasten perspektiven kader?"

Vabimo vas na interaktivno predavanje, ki ga organizira Javni sklad RS za razoj kadrov in štipendije v sodelovanju z ekipo podjetja Tangens, d.o.o.


Danes, ko je potrebno z manj sredstvi narediti več, je še posebej pomembno, da se poslužujemo internega usposabljanja in spopolnjevanja. Ena izmed oblik internega prenosa znanj in izkušenj je tudi mentorstvo. Vas zanima, kako se ga lotiti? Predstavili vam bomo izkušnje delodajalcev, ki so se zanj odločili. S sredstvi, ki jih lahko pridobite v okviru Javnega povabila »Mentorstvo za mlade« in z usposobljenimi mentorji bo odločitev za mentorstvo in zaposlitev zagotovo lažja. Na voljo je še 2 milijona EUR.

Predavanje bo potekalo 17. marca 2014 od 11. do 13. ure na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, v dvorani B.
 
Na predavanju bodo sodelovali:

  • mag. Blanka Tacer: Pomen in prednosti internega usposabljanja in spopolnjevanja,
  • Nataša Čebulj: Vloga in pomen mentorstva,
  • Klara Ramovš: Izkušnje mentorjev, ki so se udeležili usposabljanja za mentorje
  • mag. Janja Božič Marolt, predsednica Uprave, Inštitut za raziskovanje trga in medijev, Mediana: Izkušnja delodajalca,
  • Nataša Florjančič: Postopek oddaje ponudbe in pogoji javnega povabila,
  • Miran Morano, moderator.


Prijave na predavanje sprejemamo po e-pošti na naslov: mentorstvo[@]sklad-kadri.si

 

Program »Mentorstvo za mlade« delno financira Evropska unija in sicer Evropski socialni sklad. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Na vrh