05.11.2014
Potekel je rok za oddajo ponudb za sodelovanje na programu »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« (UIZ)

Obveščamo vas, da je bil 31. 10. 2014 zadnji rok za oddajo ponudb na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.

 

Ponudbe, ki bodo vložene po tem roku bodo zavržene, saj se šteje, da so predložene prepozno.

 

Naslednje odpiranje ponudb bo 20. 11. 2014. Odpiranje ne bo javno.

 

 

Vir sofinanciranja:
Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih, ter stroški usposabljanj po javno veljavnih programih. Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

 

 

 

 

Na vrh