01.09.2014
POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015

Zaradi pozitivnega doprinosa, ki ga je imel program Popestrimo šolo v preteklih šolskih letih bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v kratkem objavil nov javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2014/2015 (POŠ 2014/2015).

 

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis bo 1.280.000,00 evrov.

 
Namen programa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli na individualne potrebe učencev ter hkrati okrepiti sposobnost hitrega odzivanja šole na spremembe v lokalnem okolju. Program spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta.

 

S spodbujanjem teh oblik dela bodo imele šole možnost v večji meri posvetiti se vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, zlasti otrokom z učnimi težavami, s posebnimi nadarjenostmi, ter razvijati prostočasne dejavnosti v okoljih, kjer je ponudba takšnih dejavnosti majhna. Pri izvajanju programa je dobrodošlo sodelovanje s partnerskimi šolami.

 

Cilj programa je vključiti najmanj 70 vzgojno-izobraževalnih ustanov v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc, in najmanj 2100 učencev, ne glede na to ali so ti vključeni v šolo vlagateljico ali v partnersko šolo.

 

Javni razpis bo objavljen takoj, ko bodo izpeljani vsi potrebni postopki, predvidoma v mesecu septembru. Za več informacij v zvezi z objavo razpisa vam predlagamo, da spremljate spletno stran Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Na vrh