07.08.2019
Pojasnilo glede vloge zunanjih izvajalcev v okviru JP ASI 2019

Objavljamo kratko pojasnilo glede oddaje ponudb na Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc (JP ASI 2019), ki se nanaša na vlogo zunanjih izvajalcev.


Na  sklad se obračajo podjetja z vprašanjem, ali je pogoj za oddajo ponudbe (prijave) sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki pripravi in odda ponudbo (prijavo) v imenu podjetja.

Seznanjamo vas, da sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri sami oddaji ponudbe (prijave) na JP ASI 2019 ni pogoj za ponudnike (prijavitelje) ter da sklad v zvezi z javnim povabilom ne vodi evidence zunanjih izvajalcev oziroma nima izbranih svojih izvajalcev.

Podjetjem svetujemo, da sami pripravijo in oddajo prijavo brez posrednikov, saj je prijava enostavna in posamezno podjetje poseduje vse potrebne podatke zanjo. V primeru vprašanj smo dosegljivi na telefonski številki: 01 43 45 878.

Ko je podjetje izbrano in s skladom podpiše pogodbo, pa samo izbere izvajalca v skladu s svojimi potrebami in pogoji, ki jih je sklad določil v JP ASI 2019.

Vsako navajanje drugačnih dejstev s strani raznih izvajalcev izobraževanj in svetovanj ni resnično in je zavajajoče.

Celotno povabilo JP ASI 2019 je dostopno tukaj.

 

 

 

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh