24.08.2018
Pojasnilo glede menjave vključenih oseb v aktivnosti JP ASI 2017

V okviru projekta ASI smo dobili več vprašanj glede možnosti menjave oseb, vključenih v aktivnosti JP ASI 2017 (Javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc), zato v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Vsako podjetje (ponudnik) je ob prijavi na JP ASI 2017 navedlo predvideno število vključenih zaposlenih v JP ASI 2017. V primeru, da pride do sprememb pri vključitvah (npr. odpoved delovnega razmerja, odhod v pokoj, smrt zaposlenega ipd.), podjetje sicer lahko nadomesti osebo z drugo osebo (zaposlenim), vendar samo do takrat, ko ta oseba še ni bila dodana na realizacijo, kar pomeni, da v portalu ISS še ni bila dodana na realizacijo in podjetje zanjo ne bo oziroma še ni uveljavljalo stroškov v okviru posameznega Zahtevka za sofinanciranje (v nadaljevanju: ZzS). Mora pa zaposleni, ki bi nadomestil tega zaposlenega, tudi izpolnjevati pogoj JP ASI 2017 (7. stran, 5. poglavje, 2. odstavek): »Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2017, tj. 15. 12. 2017, stari 45 let ali več.«

 

Naj opozorimo še na obveznost podjetja, da mora podjetje v skladu s 3. točko 6. člena Pogodbe o sofinanciranju, sklad obvestiti takoj ob nastanku odstopanj od potrjenega projekta.

 

Primer možne menjave vključene osebe:

 

Podjetje je ob prijavi navedlo osem (8) vključitev. Za vseh 8 oseb je podjetje že pripravilo Osebne individualne načrte in želi uveljavljati stroške priprave le-teh. Ena (1) oseba je nato podala odpoved pogodbe o zaposlitvi. Podjetje ima dve možnosti, in sicer:


  • Na realizacijo in ZzS odda ter uveljavlja strošek za vseh osem (8) pripravljenih načrtov. V tem primeru osebe, ki je odšla, v nadaljevanju ne more nadomestiti, saj je že bila vključena v aktivnost sklopa B in se je vključitev že štela. Posledično podjetje ne more nadomestiti zaposlenega, ki ni več zaposlen v podjetju. 
  • Na realizacijo in ZzS odda ter uveljavlja strošek za sedem (7) pripravljenih načrtov. V tem primeru osebo, ki je odšla, lahko nadomesti z drugo osebo, ki mora prav tako izpolnjevati pogoje JP ASI 2017. Za na novo dodano osebo potem lahko uveljavlja stroške sklopa B.

Več glede števila vključenih v aktivnosti JP ASI 2017 lahko preberete v novici, ki smo jo objavili 18. 5. 2018. Za dodatna pojasnila smo na voljo po e-pošti asi[@]sklad-kadri.si ali po telefonu 01 43 45 878.Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na vrh