26.07.2019
Podjetja izkoristite priložnost: 10 milijonov EUR za razvoj kompetenc starejših zaposlenih!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 7. 2019 v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI objavil že 2. javno povabilo, kjer lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih. V tokratnem povabilu je na voljo kar 10 milijonov evrov sredstev.

Objavljeno javno povabilo za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc pomeni priložnost za pričetek prilaganja kadrovske politike posameznega podjetja na demografske spremembe, predvsem na zmanjševanje deleža delovno sposobnega prebivalstva in višanje starostne strukture zaposlenih. S povabilom želimo predvsem nuditi podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, krepiti kompetence starejših zaposlenih (starejših od 45 let) in doseči večjo pripravljenost starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti.

Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposlenim za:

• pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, za katero bodo podjetja, glede na št. zaposlenih, lahko pridobila tudi do 3.000 EUR,

• razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene in usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja. Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.800,00 EUR.

Podjetja bodo aktivnosti izvajala v letih 2019, 2020 in 2021.

Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Celotno javno povabilo s podrobnejšimi informacijami je objavljeno na spletni strani sklada, do katerega lahko dostopa tukaj.


Javno povabilo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Na vrh