02.10.2013
Podeljena vsa sredstva za sofinanciranje šolnin ZIP 2007-2013 (107. JP)

Dne 30.9.2013 so bila na zadnji seji komisije dodeljena vsa sredstva za sofinanciranje šolnin za šolska leta od 2007/2008 do 2012/2013, v višini 8.164.718,07 EUR.

V okviru javnega povabila za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013 so bila z dnem 30.9.2013 dodeljena vsa sredstva v višini 8.164.718,07 EUR. Zadnja vloga, s katero so se porabila vsa sredstva, je bila oddana s priporočeno poštno pošiljko dne 04.03.2013 ob 15:17 uri.

 

V skladu z 10. točko javnega povabila, bodo vse vloge, ki so bile na sklad poslane po tem datumu, vrnjene vlagateljem.

 

Vlagatelje hkrati tudi naprošamo, da vlog in dopolnitev na sklad ne pošiljajo, saj je rok za oddajo vloge potekel 15.7.2013. Vloge pa je bilo mogoče dopolniti najkasneje do 25.9.2013.

 

 

Na vrh