18.04.2014
Podelitev diplom ob zaključku papirne šole

V petek, 18.4.2014 je v okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v papirni industriji na Gospodarski zbornici Slovenije potekala slovesna podelitev diplom »Papirne šole« s podelitvijo diplom prvim 60 diplomantom Papirne šole.

Združenje za papirno in papirno-predelovalno industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije je letos skupaj z Inštitutom za celulozo in papir (ICP) organiziralo 76-urno usposabljanje z naslovom Papirna šola, ki je zaposlenim v papirni industriji omogočilo pridobitev temeljnih strokovnih znanj o procesu proizvodnje papirja. To je pomemben dosežek ob dejstvu, da v Sloveniji že desetletje ni možno nobeno formalno strokovno izobraževanje s področja papirne industrije, slovenske papirnice pa danes spadajo med največje  slovenske izvoznike.

"Papirna šola", ki jo je izvajal g. Stane Antončič se je začela oktobra 2013. Gospod Antončič je v papirni industriji dobro poznan, saj je bil včasih zaposlen v Papirnici Vevče, kasneje pa je svoj stik s papirno industrijo ohranjal preko poučevanja na Srednji šoli tiska in papirja v Ljubljani. Papirna šola je obsegala 76 ur in se je izvajala enkrat tedensko na treh različnih lokacijah. Ob torkih v Količevo Kartonu, kjer so .šolo obiskovali zaposleni iz Papirnice Vevče in Količevo Kartona, ob sredah v Palomi v Sladkem Vrhu in ob četrtkih v Vipapu v Krškem. Udeleženci so po zaključku opravili zaključni pisni izpit so le-tega uspešno opravili.

Prav kadri in izobraževanje so poleg visokih stroškov energentov v Sloveniji za tradicionalno in hkrati trajnostno usmerjeno papirno industrijo največji izziv tako danes kot za v prihodnje. Z organizacijo in izpeljavo prve papirne šole si je panoga začrtala temelje za nadaljnjo nadgradnjo »lastnega« sistema izobraževanja kadrov, saj morajo, kot omenjeno, vse svoje zaposlene dodatno usposobiti za delo v papirni industriji. ICP bo prevzel vlogo organizatorja, koordinatorja in izvajalca izobraževanja v panogi tudi v prihodnje, po poteku projekta v avgustu 2015, in tako uresničeval svoje poslanstvo »postati referenca znanja za papirno industrijo v Sloveniji«.

 

Povezava na spletno stran Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji.

 

Video prispevek s prireditve

 

 

Podelitev diplom ob zaključku papirne šole

Na vrh