26.04.2019
Podaljšan je rok za oddajo ponudb za javno naročilo – izvedba promocijskih aktivnosti

Nov rok za oddajo ponudb za javno naročilo male vrednoti za izvedbo promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni za program Dvig izobrazbene ravni je 10. maj 2019 do 10. ure.


Namen javnega naročila je izvedba promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni s primarnim ciljem promovirati pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večjo zaposljivost, osebni razvoj in vključenost v družbo s ciljem večjega vključevanja odraslih v izobraževanje za pridobitev izobrazbe in promovirati javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.


Naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:


1. Kreativne rešitve - SKLOP NARIŠI ME
2. Radio - SKLOP POSLUŠAJ ME
3. Časopis - SKLOP BERI ME
4. Splet - SKLOP KLIKAJ ME


Zainteresirani lahko oddate ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov skupaj, vendar mora biti ponudba oddana za vsak sklop posebej.

Rok za prijavo: 10. 5. 2019, do 10. ure


Razpisna dokumentacija in ostale informacije
so dostopne tukaj.

Vabljeni k oddaji ponudb.

 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh