05.02.2018
Partnersko srečanje KOC trajnostni turizem

V sredo, 31. 1. 2018, je na sedežu podjetja Sava turizem, d. d., potekalo tretje srečanje partnerjev v KOC trajnostni turizem, na katerem so bili prisotni predstavniki podjetij Sava turizem, d. d., Terme Dobrna, d. d., Tabor Ljubljana, d. o. o., HIT, d. d., Intours DMC, Istrabenz turizem (Lifeclass), Hoteli Bernardin, predstavnica kadrovskega partnerja Inštitut C.A.R. in Zavoda SEIC Moravske Toplice (Srednjeevropski izobraževalni center) ter predstavnika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Srečanja sta se kot predstavnika sklada udeležila vodja operacije Kompetenčni centri za razvoj kadrov Anton Golob in skrbnica KOC trajnostni turizem Andreja Iljaž Rejec. Odgovorila sta na številna vprašanja, povezana z vsebinsko in administrativno izvedbo samega projekta, in udeležence pohvalila za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev in kazalnikov.

 

Sestanek, ki so ga vodili predstavniki projektne pisarne Igor Škrinjar, Snežana Sabljak Jošt in Ana Domenis Cankar, je bil namenjen pogovoru o že izvedenih usposabljanjih, izmenjavi izkušenj o pozitivnih praksah in izkušenj pri izvajanju projekta, pregledu prihajajočih aktivnostih in izvedbe notranjih usposabljanj na številnih področjih.

 

V duhu partnerstva, ki je tudi rdeča nit kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, in pa rekordne rasti slovenskega turizma se tudi vključena podjetja v KOC trajnostni turizem zavedajo, da bodo na izzive prihodnosti, lažje in učinkoviteje odgovarjala z združenimi močmi in skupnimi prizadevanji pri razvijanju konkurenčnih prednosti, učinkovitem usklajevanju ter povezovanju na nacionalni, regionalni in podjetniški ravni. V ta namen so partnerji pristopili k oblikovanju obsežnega programa, ki bo obsegal vsaj 60 notranjih usposabljanj, s pomočjo katerih bodo poskrbeli za prenos znanj in pozitivnih praks.

 

Predstavniki turistične panoge so prepričani, da je potrebno zaradi medsebojne povezanosti in soodvisnosti sodelovati tudi z drugimi kompetenčnimi centri za razvoj kadrov. S tem namenom bodo v sodelovanju s KOC KROG (razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu) in KOC Hrana aprila 2018 izvedli večji promocijski dogodek.

 

 

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Na vrh