15.04.2014
Osmo odpiranje ponudb Mentorstvo za mlade (173. JP)

Ponudnike obveščamo, da se bo osmo odpiranje ponudb, ki so prispele Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (173. JP), pričelo 16. 4. 2014 v prostorih Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana.


Za odpiranje ponudb je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Strokovna komisija vse vlagatelje obvešča, da zaradi velikega števila prispelih ponudb odpiranje ponudb ne bo javno.


Na vrh