14.02.2020
Odprte so prijave na cikel delavnic ZAVZETI ASI. Pridobite nova znanja o upravljanju starejših zaposlenih!

Odprte so prijave na spomladanski cikel brezplačnih delavnic ZAVZETI ASI, ki potekajo v sodelovanju s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Cikel šestih delavnic bomo med 25. marcem in 13. majem 2020 izvedli v prostorih sklada v Ljubljani. Postanite tudi vi Glasniki razvoja starejših zaposlenih!

 

 

Tokratne delavnice bodo vsebovale še več praktičnega dela. Na njih bomo obravnavali konkretne primere, delali v skupinah, si izmenjavali izkušnje - vse z namenom, da bi udeleženci dobili kar največ od posamezne delavnice. Novost tokratnega cikla je delavnica, kjer bomo predstavili dobre prakse, in delavnica, kjer bomo govorili o spremembah in prenosu naučenega v prakso. Novi delavnici nas bosta še dodatno spodbudili, navdušili in pokazali, kako pridobljena znanja prenesti v delovanje vaše organizacije.

 

Več o vsebini delavnic in znanju, ki ga boste lahko na njih dobili:

 

Kaj bomo obravnavali?

Kaj boste pridobili?

25. 3. 2020

Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni

- Seznanili se boste z zakonodajnopravnim okvirjem ukrepov, ki se nanašajo na starejše delavce.

- Predstavili vam bodo določbe zakonov, ki so z vidika delodajalcev relevantne pri upravljanju starejše delovne sile.

- Pridobili boste osnovno poznavanje in razumevanje trga dela na področju demografije in staranja prebivalstva.

- Na praktičnih primerih boste spoznali, kako lahko v podjetju prilagodite delo starejšim zaposlenim in zanje vpeljete ukrepe, ki bodo v skladu z zakonodajo.

 

1. 4. 2020

Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni

- Spoznali boste razvojno-psihološke zakonitosti staranja posameznika in družbeno-ekonomske posledice v družbi.

- Sodelovali boste pri oblikovanju predlogov ukrepov za krepitev pozitivne miselnosti, povezane s staranjem v delovni organizaciji.

- Oblikovali boste konkretno check-listo, ki vam bo v pomoč pri razmišljanju o staranju v vaši organizaciji.

- Razumeli boste vlogo starejših zaposlenih v vašem podjetju in spoznali načine, kako prepoznati in uporabiti njihove skrite potenciale.

 

8. 4. 2020

Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni

- Seznanili se boste z osnovnimi fiziološkimi in psihološkimi spremembami pri staranju.

- Spoznali boste načine, kako ohranjati delazmožnost in dobro počutje zaposlenih skozi  celotno trajanje njihove delovne dobe.

- Spoznali boste metode za vzpostavljanje dobrih odnosov med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi.

- Spoznali boste konkretne primere, kako poskrbeti za boljše celotno počutje starejših zaposlenih.

 

22. 4. 2020

Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih

 - Razumeli boste dejavnike, zaradi katerih je upravljanje starosti (age management) v podjetjih potrebno in koristno.

- Seznanili se boste s pomembnimi dimenzijami upravljanja starosti (age management-a) znotraj podjetja (npr. zaposlovanje, karierni razvoj, prilagodljive oblike delovnega časa …).

- Izvedeli boste, kaj so značilnosti uspešnih strategij upravljanja starejših zaposlenih in kako nadgraditi obstoječo strategijo.

- Spoznali boste konkretne oblike in najpogostejše ukrepe za upravljanje starejših zaposlenih na področju prilagoditve dela, kadrovskih kompetenc in usposabljanj, medgeneracijskega povezovanja ter vključenosti in motiviranja.

 

6. 5. 2020

Dan navdihujočih dobrih praks

- Spoznali  boste različne konkretne dobre prakse na področju starejših zaposlenih v podjetjih.

- Med seboj boste delili izzive, s katerimi se srečujete pri razvoju novih praks na področju starejših zaposlenih in se učili od tistih, ki so naleteli na iste izzive.

- Razumeli boste, zakaj je dobro in potrebno deliti dobre prakse.

- Sodelovali boste v odprtem pogovoru o izzivih razvoja in vključevanja starejših zaposlenih.

- Deležni boste Pitch perfect predstavitve, kjer bo predstavljen trening samozavestnega javnega nastopanja.

 

13. 5. 2020

Spremembe in prenos naučenega v prakso ter starejši zaposleni

- Seznanili  se boste s pomenom sprememb ter različnim odnosom starejših zaposlenih do njih.

- Spoznali boste pomen vodenja sprememb (za starejše in s starejšimi zaposlenimi) in vodje

kot nosilca – ambasadorja sprememb.

- Ozavestili boste možne pasti in ovire pri vpeljevanju sprememb za starejše zaposlene ter možne rešitve zanje na nivoju vodstva.

- Naučili se boste, kako načrtovati, vpeljati in interno komunicirati s starejšimi zaposlenimi o spremembah.

- Spoznali se boste s ključnimi metodami in orodji za vodenje sprememb, kjer so vključeni starejši zaposleni.

 

Delavnice ZAVZETI ASI povzemajo vse ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih in so odlična priložnost za vse, ki želijo spoznati primere dobrih praks in uvesti ali nadgraditi strategijo upravljanja starejših zaposlenih v svoji organizaciji. Pridobljena znanja pa bodo lahko udeleženci poglobili in utrdili tudi s krajšimi nalogami/prispevki. Namenjene so vsem tistim, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z razvojem zaposlenih (direktorji, vodje kadrovskih služb in HR managerji, kadrovniki in kadrovski specialisti …). Ob koncu cikla delavnic bodo udeleženci na posebni prireditvi prejeli tudi potrdilo in postali Glasniki razvoja starejših zaposlenih.

 

Podrobnejše informacije za udeležence


Za udeležbo na delavnicah je obvezna PRIJAVA do vključno 5. 3. 2020, v okviru katere je treba odgovoriti na nekaj vprašanj ter napisati motivacijsko pismo.


Postanite Glasnik razvoja starejših zaposlenih, naj ti (p)ostanejo pomemben člen vašega podjetja.

 

  

 

 

 


Delavnice pripravlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.  Projekt ASI sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

Na vrh