30.05.2018
Odpiranje vlog, prispelih na javni razpis NIUZ, ne bo javno

Zaradi velikega števila prispelih vlog na Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj - NIUZ (255. JR) odpiranje le-teh ne bo javno.

Tako je odločila komisija za izvedbo postopka Javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. Prvo odpiranje vlog bo sicer potekalo v četrtek, 31. maja 2018, na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri. V okviru razpisa so predvidena še štiri odpiranja vlog, prijave na razpis pa so možne do vključno 5. 9. 2018.

Na vrh