22.06.2018
Odpiranje vlog, prispelih na javni razpis NIUZ- 2. odpiranje, ne bo javno

Zaradi velikega števila prispelih vlog na Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj - NIUZ (255. JR)- 2. odpiranje teh ne bo javno.

Tako je odločila komisija za izvedbo postopka Javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. Drugo odpiranje vlog se bo sicer pričelo v torek, 26. junija 2018, ob 10. uri na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.


V okviru razpisa so predvidena še tri odpiranja vlog, prijave na razpis pa so možne do vključno 5. 9. 2018.

Na vrh