11.10.2016
Odpiranje vlog – Po kreativni poti do znanja 2016/2017

Odpiranje vlog prispelih na javni razpis Po kreativni poti do znanja 2016/2017 ne bo javno.

 

Odpiranje vlog bo potekalo na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije in se bo pričelo 13. 10. 2016 ob 9. uri. 


V skladu z odločitvijo komisije za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017« zaradi velikega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, odpiranje vlog ne bo javno

 

Na vrh