01.10.2014
Odpiranje ponudb za "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011" bo 2.10.2014

Strokovna komisija obvešča ponudnike, ki so oddali prijavni obrazec na 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je bilo objavljeno 24. 4. 2014, da odpiranje ponudb 2. 10. 2014 ne bo javno.

  

Vir sofinanciranja:
Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov splošnih in posebnih usposabljanj zaposlenih, ter stroški usposabljanj po javno veljavnih programih. Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Na vrh