21.09.2018
Obvestilo za prijavitelje na javni razpis Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

V torek, 18. septembra, se je pričelo 4. odpiranje vlog za javni razpis Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Zaradi velikega števila prejetih vlog na četrto odpiranje javnega razpisa NIUZ in predvsem zaradi velikega števila prejetih nepopolnih vlog, ki postopek še podaljšajo, sporočamo, da se bo datum petega razpisa zamaknil. Tako je v skladu s 13. točko javnega razpisa odločila komisija za izvedbo javnega razpisa. Peto odpiranje vlog za javni razpis NIUZ se bo tako pričelo v četrtek, 18. oktobra 2018, ob 10.uri.

 

Hkrati prijavitelje, ki so pravočasno oddali vlogo za 2. odpiranje, obveščamo, da prihaja do zamude pri obveščanju. Glede vloge in odločitve bodo s sklepom obveščeni najkasneje do konca septembra. V torek, 18. septembra, se je sicer zaključilo 3. odpiranje - prijavitelji, ki so bili obravnavani v sklopu 3. odpiranja, bodo glede vloge in odločitve s sklepom obveščeni v prvih 14 dneh oktobra.  

 

Zahvaljujemo se za razumevanje. 

Program Neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na vrh