Novica

06.10.2016
Obvestilo vlagateljem vlog na Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017

Rok za oddajo vlog na Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017 se izteče v ponedeljek, 10. 10. 2016 ob 12. uri.

Vse vlagatelje na razpis "Po kreativni poti do znanja 2016/2017" obveščamo, da morajo vloge, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), do vložišča Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije prispeti do roka oddaje, ki ga določa Javni razpis št. 1108-2/2015-76 – najkasneje do ponedeljka, 10. 10. 2016 do 12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete in bodo s sklepom zavržene.