15.07.2019
Obvestilo o roku za oddajo vlog za štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2019 (268. JR)

Študenti, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 kandidirati za pridobitev štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2019 (268. JR), morajo vlogo vložiti do 2. 9. 2019.

Razpis in vsi potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani sklada pod zavihkom aktualni razpisi - http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-podiplomski-studij-drzavljanov-drzav-zahodnega-balkana-v-sloveniji-za-leto-2019-2/
 
Vlogo z dokazili lahko vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije:
• na spletni strani javnega sklada,
• na e-poštnem naslovu ad-futura[@]sklad-kadri.si,
• v času uradnih ur na telefonski številki 01 434 5 66 ali osebno.

 

Na vrh