06.12.2019
Obvestilo o odpiranju vlog – ŠIPK za študijsko leto 2019/2020, drugo odpiranje

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis – ŠIPK 2016–2020 za študijsko leto 2019/2020, za drugo odpiranje, ne bo javno.


Drugo odpiranje vlog bo potekalo 9. decembra 2019 na skladu (Dunajska cesta 20, Ljubljana) s pričetkom ob 11. uri.

V skladu z odločitvijo komisije za izvedbo postopka javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, drugo odpiranje vlog ne bo javno.

 Program ŠIPK sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Na vrh